EKZ3500


 

此系統為半導體長晶爐,本設備可依產品需求增加外部磁場設備系統。

EKZ3500
  技術參數
  1. 坩鍋直徑:最大610mm(約24吋)
  2. 晶體直徑:最大 300mm
  3. 晶體長度:最長2.7 m
  4. 填 料 量:最大 210 kg
  5. 爐室直徑:約 940 mm
  6. 爐室高度:約 1680 mm
  7. Gate valve diameter:304 mm
  8. Receiving chamber:開門式
  9. 重量:12800 kg